Logo Korczew

News

POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE NA TERENIE GMINY KORCZEW

21.06.2019

ZARZĄDZENIE NR 5 /2019

WÓJTA GMINY KORCZEW

z dnia 30 stycznia 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego 

w gminie Korczew 

Na podstawie art. 31a, Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z poźn. zm)

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

w związku z nagłym wzrostem stanu wód na rzece Bug - przekroczeniem stanu ostrzegawczego na wodowskazie we Frankopolu ogłaszam z dniem  30 stycznia 2019 roku  od godz. 14.00 aż do odwołania stan pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Korczew w związku z zagrożeniem powodziowym na terenie Gminy Korczew. 

§ 2. 

Zobowiązuję Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego do podjęcia niezbędnych, przewidzianych prawem czynności organizacyjnych i technicznych dla zminimalizowania  mogącego powstać zagrożenia dla życia i zdrowia ludności, inwentarza, dobytku itp. oraz niezwłocznego powiadomienia właściwych służb zabezpieczenia przeciwpowodziowego o treści niniejszego zarządzenia.

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się insp. ds. ewid. lud., spraw woj., OC i BHP. 

§ 4. 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Sekretarz Gminy. 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

                                                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                                                      Sławomir Wasilczuk

 

 zarzadzenieodwolpogotowia.jpg

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy Korczew
ul. Ks. Brzóski 20a, 08-108, Korczew, 
tel. (25) 631-20-22 / 23
fax. (+48 25) 631-20-89
korczew_gmina@wp.pl 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.