Logo Korczew

News

OBWIESZCZENIE WÓJTA

22.07.2019

 Korczew dnia 11 maja 2016 r.

RŚ.6220.1.2016

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KORCZEW

 

o przystąpieniu do sporządzenia projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Korczew na lata 2016 – 2020 z perspektywą do roku 2024 oraz do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

 Na podstawie art.30, art.39 ust.1 pkt.2,3,4,5 i ust.2 oraz art. 40 ustawy z dnia   3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) oraz art. 17 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz.150 ze zm.)

 podaję do publicznej wiadomości informację

o przystąpieniu do opracowywania Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Korczew na lata 2016 -2020 z perspektywa do roku 2024” 

 

Projekt Programu Ochrony Środowiska dla gminy Korczew na lata 2016 -2020 z perspektywą do roku 2024 wyznacza ramy dla realizacji późniejszych przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko, wobec powyższego przystąpiono do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Opracowano prognozę oddziaływania na środowisko w/w Projektu.  

Z treścią projektu programu oraz prognozą można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Korczew ul. Ks. St. Brzóski 20a, 08-108 Korczew, pokój Nr 6 w godz. 8.00 – 15.00,  Tel. (25) 63 120 78. 

Wnioski i uwagi do wyżej wymienionej dokumentacji należy składać  w terminie 21 od daty publicznego ogłoszenia

  1. na piśmie na adres: Urząd Gminy Korczew ul. Ks. St. Brzóski 20a, 08-108 Korczew,
  2. ustnie do protokołu w pokoju Nr 6 w Urzędzie Gminy Korczew ul. Ks. St. Brzóski 20a, 
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: korczew@vp.pl

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Korczew

 

 WÓJT GMINY

 Sławomir Wasilczuk

Wywieszono dnia ………………….

Zdjęto dnia ……………………….. 

 

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy Korczew
ul. Ks. Brzóski 20a, 08-108, Korczew, 
tel. (25) 631-20-22 / 23
fax. (+48 25) 631-20-89
korczew_gmina@wp.pl 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.